เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

เปิดโผ "ครม.สมชาย 1" ล่าสุดนายกรัฐมนตรี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ชวลิต ยงยงยุทธ รองนายก ฯ ตำแหน่งเดียว
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ควบ รมว.มหาดไทย
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายก ฯ ตำแหน่งเดียว
นาย โอฬาร ไชยประวัติ รองนายก ฯ ตำแหน่งเดียว
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ***นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ***
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุขุมพงษ์ โง่นคำ ดูงานฝ่ายกฎหมาย (แทนนายชูศักดิ์ ศิรินิล)

กระทรวงมหาดไทย
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รมว. (ตำแหน่งเดิม)
นายสุพล ฟองงาม รมช. (ตำแหน่งเดิม) หรือ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รมช.

กระทรวงการคลัง
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว. (อดีต รมช.คลัง)
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช. (ตำแหน่งเดิม)
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช. (ตำแหน่งเดิม) ภริยาว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี

กระทรวงศึกษาธิการ
นายศรีเมือง เจริญศิริ รมว. ส.ส.สัดส่วน พปช. (คนใกล้ชิดคุณหญิง พจมาน ชินวัตร)ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พันธุ์ สุนทรชัย รมช. ***

กระทรวงกลาโหม
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.
กระทรวงการต่างประเทศ
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว. (อดีตรมว.ยุติธรรม)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ตำแหน่งเดิม)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.ปทุมธานี คนใกล้ชิดคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว. (ตำแหน่งเดิม)
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.
นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.

กระทรวงคมนาคม
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว. (ตำแหน่งเดิม)
นายโสภณ ซารัมย์ รมช.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมช. (ลูกชาย บรรหาร ศิลปอาชา)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (ตำแหน่งเดิม)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
นายมั่น พัธโนทัย (ตำแหน่งเดิม)

กระทรวงพลังงาน
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว. ส.ส. นครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (แทนพล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ)

กระทรวงพาณิชย์
นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว. (ตำแหน่งเดิม)
พ.ต.ท. บรรยิน ตั้งภากรณ์ รมช.
นาย สงคราม เลิศกิจไพโรจน์ รมช. ***

กระทรวงยุติธรรม
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กระทรวงแรงงาน
นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว. (ตำแหน่งเดิม)

กระทรวงวัฒนธรรม
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รมว. (ตำแหน่งเดิม)

กระทรวงสาธารณสุข
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช. ***

กระทรวงอุตสาหกรรม
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว. ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพผ. (แทนสุวิทย์ คุณกิตติ) --------------------------------

หมายเหตุ
รายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ส่วนสัญญลักษณ์ *** หมายถึงบุคคลที่อาจเข้ามาสอดแทรกหรือสลับตำแหน่งรัฐมนตรี----------------

เครดิต:หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

โดย :
น.ส.เสาวรส รักแก้ว 5131202087 น.ส.รจนา วงษารัตน์ 4931601817
นายอนุชา พวงมณี 5131601205 น.ส.สุปราณี สุริยะจันทร์ 5131601201
นายเจษฎา เอื้อเฟื้อ 5131601027 น.ส.จุรีย์พร จันทร์แก้ว 5131601025
นายชัชชัย รักสันติสุข 5131601038 น.ส.ผาณิตตา ศรีวงษ์ 5131601126
นายนเรศ วงศ์ชัยพาณิชย์ 5131601097 น.ส.อมรรัตน์ จิรนนท์วงศ์ 5131601208
น.ส.จุรีรัตน์ อูปซาง 5131205227

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

พธม.ชี้ครม.เป็นพวก"ฝนตกขี้หมูไหล" ไร้ความชอบธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย กล่าวถึงโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า พรรคพลังประชาชนกำลังจะถูกยุบและถูกตัดสิทธิการเมือง 5 ปี แต่กลับยังตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีอีก ทั้งนี้ เรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตอันใกล้จะถูกยุบพรรคอยู่แล้ว ก็ยังตั้งมาอีก ด้านนายสมศักดิ์ โกสัยสุข แกนนำพันธมิตรฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเป็นพวกฝนตกขี้หมูไหล เพราะนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ก็เคยไปพบกับสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมัยที่เจรจากรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร ทำให้รัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมไปแล้ว เพราะหลายคนเป็นรัฐมนตรีที่ยกมือเรื่องเขาพระวิหาร ตนจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือคาดหวังอะไรกับครม.ชุดนี้ พรรคกำลังจะถูกยุบ เพราะโกงการเลือกตั้งและได้ตั้งพรรคการเมืองใหม่รอไว้แล้วอย่างนี้ประชาชนจะหวังอะไรได้

เครดิต:หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์
โดย :
น.ส.เสาวรส รักแก้ว 5131202087 น.ส.รจนา วงษารัตน์ 4931601817
นายอนุชา พวงมณี 5131601205 น.ส.สุปราณี สุริยะจันทร์ 5131601201
นายเจษฎา เอื้อเฟื้อ 5131601027 น.ส.จุรีย์พร จันทร์แก้ว 5131601025
นายชัชชัย รักสันติสุข 5131601038 น.ส.ผาณิตตา ศรีวงษ์ 5131601126
นายนเรศ วงศ์ชัยพาณิชย์ 5131601097 น.ส.อมรรัตน์ จิรนนท์วงศ์ 5131601208
น.ส.จุรีรัตน์ อูปซาง 5131205227

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

พันธมิตรฯขู่"สมชาย"มาโดนไล่แน่ เพราะยิ่งกว่านอมินี

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง พร้อมนายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ร่วมแถลงข่าวที่ห้องสื่อมวลชน ทำเนียบรัฐบาล ย้ำว่าจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะมีการเมืองใหม่ โดยนายสมศักดิ์ ชี้แจงแนวคิดการเมืองใหม่และรัฐบาลประชาภิวัฒน์ว่า เรื่องรายละเอียดยังไม่ได้กำหนด เพราะต้องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายก่อนว่า ผู้บริหารประเทศต้องคนที่สุจริต ไม่โกง ได้รับการยอมรวมจากทุกฝ่ายในสังคม และเปิดโอกาสทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ลักษณะผู้นำที่พันธมิตรต้องการคือ 1.เป็นคนดี 2.ตรวจสอบได้ 3.ถ้าไม่ดี ต้องถอดถอนได้ง่าย ไม่เช่นนั้นจะเป็นลักษณะเผด็จการรัฐสภา นายสมศักดิ์ ยังกล่าวย้ำว่า หากนายกฯมาจากพรรคพลังประชาชน พันธมิตรฯก็จะชุมนุมขับไล่ต่อไป เพราะถือว่าไม่ฟังเสียงประชาชน และถึงจะหน้าด้านตั้งรัฐบาลได้ พันธมิตรฯ ชุมนุมขับไล่ต่อไปจนกว่าออกเบ็ดเสร็จ และมีรัฐบาลประชาภิวัฒน์ อย่างไรก็ตาม แม้พรรคประชาธิปัตย์จะยอมรับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน แต่พันธมิตรฯ ไม่ยอมรับ เพราะนายสมชายไม่ใช่แค่นอมินี แต่เป็นถึงน้องเขยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ "นายสมชายเป็นอย่างไรใครก็รู้ นายสมัครยังเป็นแค่นอมินี แต่นายสมชายเป็นถึงเจ้าภาพ เกี่ยวข้องกับครอบครัว เป็นสามีนางเยาวภา เป็นถึงเจ้าภาพของการโกงไม่ใช่แค่นอมินีแล้ว ทั้งนี้ไม่ต้องรอดูพฤติกรรมการทำงาน เพราะที่ผ่านมานายสมชายก็ยกมือร่วมกับรัฐบาลนี้ทำความผิด ผมยังแปลกใจว่าทำไมประชาชนถึงมองไม่เห็น" นายสมศักดิ์ กล่าว

โดย :น.ส.เสาวรส รักแก้ว 5131202087 น.ส.รจนา วงษารัตน์ 4931601817นายอนุชา พวงมณี 5131601205 น.ส.สุปราณี สุริยะจันทร์ 5131601201นายเจษฎา เอื้อเฟื้อ 5131601027 น.ส.จุรีย์พร จันทร์แก้ว 5131601025นายชัชชัย รักสันติสุข 5131601038 น.ส.ผาณิตตา ศรีวงษ์ 5131601126นายนเรศ วงศ์ชัยพาณิชย์ 5131601097 น.ส.อมรรัตน์ จิรนนท์วงศ์ 5131601208น.ส.จุรีรัตน์ อูปซาง 5131205227